Maria Krassa

Maria Krassa

Mijn naam is Maria Krassa. Ik ben geboren en opgegroeid in Athene, waar ik wiskunde en
psychologie heb gestudeerd. Na mijn huwelijk ben ik op de boerderij van mijn schoonouders gaan
wonen. Een bedrijf waar we tomaten, paprika’s en olijven verbouwden en schapen hielden.
Daarnaast werkte ik als boekhouder bij een accountantskantoor.

In de regio waar ik woonde stortten na de crises in 2008 de sociale voorzieningen in. Het voortgezet
onderwijs en zelfs basisscholen verdwenen uit de dorpen. Toen mijn man in Nederland werk kon
krijgen ben ik in 2012 hier gekomen, zodat mijn twee kinderen een goede opleiding konden volgen.

Goede en uitgebreide opleidingsmogelijkheden vind ik dat ook erg belangrijk. Voor alle kinderen!
Ieder kind moet zo dicht mogelijk bij huis op zijn eigen niveau les kunnen krijgen.
Scholen moeten ook de gelegenheid krijgen om kleinere klassen te vormen.

Ook voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is het belangrijk dat zij binnen een redelijke afstand,
met de fiets of met het openbaar vervoer zelfstandig naar school kunnen gaan.
Passend onderwijs en goede faciliteiten voor VMBO hebben in de Gemeente Zuidplas mijn speciale
aandacht.

Op de arbeidsmarkt vind ik dat speciaal de kansarmen extra aandacht nodig hebben. Niet door
mensen middels een tegenprestatie voor hun uitkering te demotiveren maar door goede
bemiddeling, een positieve benadering, scholing en vertrouwen.
Ik heb zelf ervaren hoe moeilijk het is als nieuwkomer in dit land om werk te vinden en te behouden,
ondanks mijn hoge opleiding en motivatie.

Ik wil oog hebben voor problemen en zoeken naar oplossingen.