Annie van Kruijsbergen-Hazenbroek

Annie van Kruijsbergen-Hazenbroek

Mijn naam is Annie van Kruijsbergen-Hazenbroek.
Ik ben werkzaam als receptioniste bij een tandartsenpraktijk.

Samen met mijn man Rob en onze Friese stabij Jelte woon ik in Nieuwerkerk aan den IJssel.
We hebben een samengesteld gezin met vier dochters en twee kleinkinderen.

Het grootste deel van mijn jeugd heb ik op Kortenoord en in de Oranjebuurt gewoond.
Ik heb vijf broers en zussen die allemaal nog in de gemeente wonen.

We hadden het vroeger thuis niet breed. Na de lagere school koos ik daarom voor de LHNO (huishoudschool).
Op mijn vijftiende begon ik met mijn eerste baan.

Binnen de gemeentepolitiek vind ik huisvesting en verkeersveiligheid belangrijke onderwerpen.

Ik vind dat iedereen recht heeft op een betaalbare woning. Starters, ouderen en mensen met een klein inkomen vallen bijna overal buiten de boot. Het is de verantwoordelijkheid van onze gemeente om voldoende sociale huurwoningen beschikbaar te stellen.

Onveilige verkeerssituaties binnen de gemeente Zuidplas moeten in kaart worden gebracht en worden aangepakt.
Binnen de bebouwde kom moet de maximumsnelheid gelijk worden gesteld op 30 kilometer per uur.