HvH1 - nieuwe gemeente politiek

HvH1 – nieuwe gemeente politiek

Stem nu lokaal in het belang van ons allemaal
Nieuwe Gemeente Politiek (NGP Zuidplas)

Nieuwe Gemeente Politiek (NGP Zuidplas) is een partij die er vooral op gericht is om een beleid te voeren dat vanuit de inwoners van de gemeente Zuidplas komt en niet vanuit de landelijke politiek.

Nieuwe Gemeente Politiek (NGP Zuidplas) is een onafhankelijke partij die nauwelijks rekening hoeft te houden met
de landelijke politiek. Dat maakt het voor ons mogelijk om op allerlei gemeentelijk gebied meer
maatwerk te kunnen leveren dan andere partijen.
Als lokale partij zal de Nieuwe Gemeente Politiek (NGP Zuidplas) altijd kiezen voor de belangen van de inwoners van de gemeente Zuidplas. Wij willen graag met u samen werken aan een gemeente waarin u zich betrokken voelt bij uw leefomgeving zoals u dat wenst en waarbij u zich prettig voelt.

Wij doen er daarom moeite voor om na te gaan wat er leeft onder de inwoners van onze gemeente en wat
hun wensen zijn. Als belangen met elkaar in strijd zijn, zullen wij kiezen voor sociale oplossingen.

De vraag naar sociale huurwoningen is erg groot. Voor starters is er niet voldoende aanbod zowel voor huurwoningen als koopwoningen. Senioren die kleiner willen gaan wonen hebben hetzelfde probleem. De gemeente Zuidplas heeft de laatste jaren wel woningen gebouwd maar veelal in de hogere prijsklassen.

Nu is er een bid gedaan naar de provincie voor toestemming om een vijfde dorp te bouwen. De NGP is hier op tegen. Naar onze mening hebben de dorpen van de gemeente aan de randen voldoende ruimte om naar eigen inzicht en noodzaak nieuwbouw te realiseren. Wel moet worden bezien of de te maken plannen financieel haalbaar zijn. De NGP vind wel dat tenminste 40% sociale woningen moeten zijn.

De vraag over het toestaan van permanente bewoning in alle acht recreatieparken in de gemeente Zuidplas moet nu toch beter beantwoord worden. Het huidige beleid leidt tot ongelijke behandeling. Wie mag er wel en wie mag er niet permanent wonen. De NGP is van mening dat permanente bewoning toegestaan moet worden.

Op het gebied van de zorg zijn verbeteringen vereist. In de praktijk blijkt dat de huidige zorgaanbieders niet kunnen voldoen aan de vraag. Er wordt van veel inwoners verwacht dat zij langer zelfstandig thuis wonen.

De Nieuwe Gemeente Politiek (NGP Zuidplas) vindt dat er meer geld aan de thuiszorg, maar ook aan de jeugdzorg besteed moet worden.
De gemeente Zuidplas moet hier een rol in gaan spelen. Er moeten mensen beschikbaar zijn als er van uit de inwoners vraag en noodzaak is. Het leveren van zorg betekent niet iets dat alleen tijdens kantooruren mogelijk is. Vooral bij jeugdzorg zijn er ín de avonden en in het weekend niet genoeg hulpverleners beschikbaar. Daar gaan wij ons sterk voor maken.

Bent u het met ons eens, spreek dan uw vertrouwen uit en stem op de Nieuwe Gemeente Politiek (NGP Zuidplas)